Siłownia

Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:30.

Dla klientów siłowni przygotowane zostały karnety:
– 30zł – karnet na 12 wejść dla seniorów (60+) do wykorzystania w godzinach 8:00-12:00, ważny przez jeden miesiąc,
– 50zł – karnet na 12 wejść dla młodzieży szkolnej oraz studentów, ważny przez jeden miesiąc,
– 70zł – karnet na 12 wejść, ważny przez jeden miesiąc,
– 100zł – karnet bez limitu wejść, ważny przez jeden miesiąc.

Osoba niepełnoletnia podczas zakupu karnetu musi dostarczyć podpisane oświadczenie rodzica, którego formularz dostępny jest w budynku siłowni.

Więcej informacji można uzyskać u administratora obiektu – 724 301 301.