Stadion nabiera blasku

Przebudowa stadionu przebiega zgodnie z planem. Obecnie dobiegają końca prace w budynku klubowym i przy ostatniej warstwie nawierzchni bieżni.

Realizacja projektu pn.: „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie”  powoli dobiega końca.  Prace na stadionie, które są ostatnim etapem projektu, przebiegają zgodnie z planem. Budynek klubowy jest prawie gotowy, na bieżni położona jest ostatnia warstwa nawierzchni.  Trwają tam obecnie ostatnie prace montażowe.

Cały zakres  inwestycji, która jest prowadzona od ubiegłego roku, obejmuje: budowę nowej  płyty boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z wysiewem mieszanki traw, budowę odwodnienia całego stadionu i nawodnienia płyty boiska,  budowę elementów stadionu lekkoatletycznego, czyli  wykonanie bieżni lekkoatletycznej 400 m z ilością 4 torów na okrężnej i 6 torów na prostej, wykonanie skoczni do skoku wzwyż, wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku, wykonanie skoczni do skoku o tyczce,  rzutni do rzutu dyskiem i młotem,  rzutni do rzutu oszczepem,  rzutni do pchnięcia kulą.  Kolor ostatniej warstwy nawierzchni bieżni  – jak widać na zdjęciach – jest niebieski, tak jak i siedzenia  na trybunie krytej.  Zakres inwestycji to też przebudowa trybuny krytej,  przebudowa i rozbudowa budynków klubowego i  hotelu z zapleczem socjalnym klubu, utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych,  wykonanie oświetlenia zewnętrznego stadionu,  nagłośnienia zewnętrznego stadionu,  urządzenie terenów zielonych i nowe nasadzenia drzew. Postawienie nowego ogrodzenia.

Ostatnim krokiem będzie wyposażenie stadionu w sprzęt lekkoatletyczny zgodnie z wymogami PZLA dla stadionów kat. VA.

Cała przebudowa stadionu kosztować nas będzie nieco ponad 9,5 mln zł.

Na samą przebudowę płyty boiska oraz budowę elementów stadionu lekkoatletycznego (koszt tej części zadania określono na kwotę 3 659 175,00 zł) otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2017 r.

Stadion po przebudowie spełniać będzie wymogi kategorii VA, zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) i IAAF, zgodnie z „Podstawowymi wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego PZLA, dotyczącego nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Prace wykonuje Konsorcjum Firm, Lider Konsorcjum: Spółka Budowlano – Usługowa „Budex” Lutomirski i Wspólnicy Sp.j.  Na realizację inwestycji konsorcjum miało 500 dni. Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku.


Projekt pn. „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2017 r.