Stadion Miejski – oprowadzenie przez administratora obiektu